ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Ön a www.nutrifitbysophie.com Weboldalon történő böngészésével, valamint megrendelésének leadásával elfogadja, önmagára vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinti a vállalkozás által meghatározott Általános Szerződési Feltételeket. Mivel nagyon fontos, hogy tisztában legyen az Önt megillető jogokkal és a közöttünk létrejövő szerződéses viszony tartalmával, ezért a saját érdekében kérem, figyelmesen szíveskedjék átolvasni az alább található tudnivalókat.

 

1. BEVEZETÉS
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Futár Zsófia egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a www.nutrifitbysophie.com Weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) meghirdetett szolgáltatásokat megrendelő, igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

Amennyiben Ön felhasználója kíván lenni a Weboldalnak, illetve igénybe kívánja venni a Weboldalon meghirdetett szolgáltatásokat,  úgy kérem, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A Weboldalon meghirdetett szolgáltatások igénybevételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket valamint az Adatvédelmi Szabályzatot és ezek minden pontjával egyetért, továbbá tudomásul veszi, hogy bármely szolgáltatás megrendelésével a Szerződő felek közötti jogviszonyt az ÁSZF szabályozza.

 

Az Ügyfél abban az esetben tudja a www.nutrifitbysophie.com Weboldalon meghirdetett bármely szolgáltatást igénybe venni, amennyiben 18. életévét már betöltötte. 

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2. CÉGINFORMÁCIÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A Szolgáltató neve: Futár Zsófia egyéni vállalkozó

A Szolgáltató címe, illetve székhelye: 7622 Pécs, Verseny utca 10. 

A Szolgáltató elektronikus levelezési címe:  nutrifitbysophie@gmail.com

A Szolgáltató vállalkozói nyilvántartási száma: 53291213

A Szolgáltató adószáma: 58640571-1-22

A Szolgáltató közösségi adószáma: nincs

A Szolgáltató statisztikai számjele: 58640571-9604-231-02

A Szolgáltató számlavezető pénzintézetének neve: Erste Bank

A Szolgáltató pénzforgalmi bankszámlaszáma: 11600006-00000000-35867737

A Szolgáltató nemzetközi számlaszáma (IBAN): HU15 1160 0006 0000 0000 3586 7737

 

A TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: Wix.com Inc.; 

Cím: 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.

Telefonszám: 1-415-358-0857 | Fax: 1-415-358-0884; 

E-mail: abuse@wix.com

Weboldal: www.wix.com


3. ÁlLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. A Szolgáltató fenntartja a jogot a vonatkozó jogszabályok keretei között az ÁSZF rendelkezéseinek megváltoztatására. A Szolgáltató a jogszabályváltozásoknak, illetve a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkező szükséges változásoknak megfelelően a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, akár egyoldalúan is módosíthatja az Általános Szerződési Feltételeket. Az ÁSZF módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (pl.: belépéskor felugró ablakban, stb.) tájékoztatni szükséges. A szükséges módosításokkal megváltoztatott ÁSZF a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válik hatályossá a Felhasználókkal szemben. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Weboldal használatával és a ráutaló magatartással elfogadja a módosított ÁSZF-ben foglaltakat. A szolgáltatások további igénybevételével a Felhasználók a megváltozott Szabályzatot szintén tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. Az ÁSZF rendelkezéseit minden szolgáltatásrendelés előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni!

 

4. SZERZŐI JOGOK

A Weboldalon és annak aloldalain található összes grafikai megjelenítés, elrendezés, megvalósítási és szerkesztési módozat, ötlet, valamint a csomagajánlatokra vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezeket a Szolgáltató saját maga készítette így a Weboldalt felépítő összes tartalmi elem szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg, azok használatára, megjelenítésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket vonhat maga után. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot vagy részletet magáncélú vagy magáncélon túlmenő felhasználás céljából fizikai vagy más adathordozóra letölteni, átmásolni, átvenni, más Weboldal részeként elhelyezni, elektronikusan tárolni, feldolgozni, értékesíteni, stb. a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül TILOS! A jogtulajdonos: Futár Zsófia egyéni vállalkozó. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlap és annak bármely részének, valamint kereskedelmi névnek vagy védjegyének használatára, hasznosítására. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy engedély nélküli felhasználás észlelése esetén (akár online, akár offline formában), minden egyes leközölt képért, videóért vagy szöveges tartalom esetén bekezdésért, napi 10.000Ft felhasználási díjat számlázzon ki a szerzői jogot megsértő magánszemély vagy gazdasági társaság részére felszólítás nélkül mindaddig, amíg a jogsértés fennáll. A felhasználási díj megfizetése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megvételét, csak a szerzői jogi mű egy napi felhasználási díját! A 4-es pontban ismertetett szerzői jogok továbbá érvényesek az Ügyfél részére átadott minden dokumentumra (étrend, edzésterv, kérdőívek, ajánlások, e-mail üzenetek, telefonos és webkamerás konzultációk hang és/vagy képanyaga). A Weboldalon minden képi anyag megvásárolt a www.unsplash.com oldalról vagy a Szolgáltató által készített. 

 

5. AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF kiterjed a www.nutrifitbysophie.com domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybe vett szolgáltatásokra. Az ÁSZF 2018. December 1-től visszavonásig, vagy annak módosításáig érvényes.

 

6. SZOLGÁLTATÁSOK

A Weboldalon feltüntetett személyre szabott étrend, valamint személyre szabott edzésterv megrendelésére van lehetőség. A szolgáltatás célja fizikai közérzetjavítás, mely nem minősül gyógymódnak, gyógyító hatású terápiának, így nem zárja ki az orvosi vizsgálatok és kezelések szükségességét, valamint nem bírálja felül ezen vizsgálatok, kezelések eredményét. A nutrifitbysophie@gmail.com e-mail címere megküldött e-maillel lehetőség van a szolgáltatások egyikének megrendelésére a következő értékekben - Prevenció csomag 55.000 Ft (220 Euro) és Komplex csomag 100.000 Ft (400 Euro)- A megrendeléssel az Ügyfél egyidejűleg elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat. A Szolgáltató az e-mail beérkezését követően válasz e-mailben felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, a szolgáltatás kifizetéséhez szükséges információkat a Szolgáltató e-mailben ismerteti. A megrendelés akkor válik véglegessé és egyben joghatályossá, amikor az Ügyfél a kiválasztott szolgáltatás díját banki átutalással vagy készpénzbefizetéssel kiegyenlíti.

 

7. FELEK KÖTELEZETTSÉGE

Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által megjelölt határidőn belül (5 munkanap) fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik. Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése ellenében az Ügyfél számára a következőket szolgáltatja: személyre szabott étrend elkészítése.
 

Ügyfél vállalja, hogy a számára elkészített személyre szabott étrendet, edzéstervet, kérdősort, ajánlásokat, személyes-, e-mail-, Facebook-, Instagram-, Skype- és telefonbeszélgetéseket nem továbbítja harmadik fél számára. Ennek megsértése esetén az Ügyfél köteles a megrendelése értéke tízszeresének megfelelő mértékű kötbér megfizetésére Szolgáltató felé, valamint a Szolgáltató követelheti kötbért meghaladó kárát is. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa küldött fotók arc és név nélkül, az ÁSZF elfogadásával automatikusan a Szolgáltató által referenciaként felhasználhatóvá válnak. 

 

8. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

A Szolgáltatónak 4 hét áll rendelkezésére az étrendterv átadására, a 4 hét első napja az a nap, amikor az Ügyfél e-mailben minden kért anyagot (étkezési napló, kitöltött kérdőívek, fotók) a Szolgáltató számára megküldött. Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját az Ügyfél aktív közreműködése szükséges. A Szolgáltatónak nincs lehetősége annak kontrollálására, hogy az Ügyfél betartja-e a Szolgáltató által meghatározott étrendi előírásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a jelentkező panasszal, jogorvoslattal nem élhet.  

 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a “Komplex“ csomag megrendelése a Szolgáltatót felhatalmazza arra, hogy a megrendelt személyre szabott edzésterv készítése végett az Ügyfél személyes adatait, harmadik fél számára kiadhatja. Minden egyéb esetben a Szolgáltató köteles az Ügyfél írásos belegyezését kérni ahhoz, hogy annak adatait harmadik fél számára kiadhassa. 

 

Amennyiben az Ügyfél bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával jelentkezik táplálkozási tanácsadásra és ez a tanácsadás során kiderül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja nem kerül visszafizetésre. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a tanácsadás során a szolgáltatást indoklás nélkül is megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja visszafizetésre kerül. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az Ügyfél bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával rendel meg bármilyen étrendet. A Szolgáltató és az Ügyfél mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem sikerül, az Ügyfél jogosult a vitából származó követelésének polgári eljárás keretében bíróság előtti érvényesítésére.

 

9. ÜGYFÉL VISSZALÉPÉSE

Az Ügyfél bármelyik szolgáltatás díjának kiegyenlítésével egyértelműen kifejezi szándékát az adott szolgáltatás igénybevételére és automatikusan elfogadja a Szolgáltató Általános szerződési feltételeit. Az Ügyfél a szolgáltatás díjának megfizetésétől számított 15 napon belül jogosult a megrendelésétől indokolás nélkül elállni. A személyre szabott étrend, vagy edzésterv Ügyfél részére történő megküldését követően az Ügyfél nem jogosult a megrendelésétől elállni.

 

10. WEBOLDAL LÁTOGATÁSA
A Weboldalt mindenki saját felelősségére látogathatja. A Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogatóra nézve. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található, más Weboldalakra mutató internetes hivatkozások által felkereshető Weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért és az ott található információkért, valamint elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az így felkereshető más honlapok okoznak az Ügyfélnek.

 

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, továbbá tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és az Ügyfél közötti, a fent szereplő e-mail címen történő kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Ügyfél között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

 

2019. 05.02.